เคล็ดไม่ลับในการพกพาวิทยุสื่อสาร

นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน ควรที่จะป้องกันตัวเองไว้ ถึงแม้ท่านจะมีใบอนุญาติ ในการพกพาวิทยุสื่อสาร มีใบอนุญาติพนักงานวิทยุสื่อสาร ประจำสาถนีวิทยุคมนาคมสมัครเล่น แล้วก็ตาม แต่ยังไงๆ ก็ควรระมัดระวังสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้อง และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดปัญหาภายในภาคหน้า

  1. การพกพาวิทยุสื่อสารไปยังสถานที่ต่างๆ ท่านควรนำใบอนุญาติในการพกพาติดไปด้วย (ถ้าเป็นสำเนา ควรมีคำรับรองจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า “สำเนาถูกต้อง”)
  2. การนำวิทยุสื่อสารไปยังสถานที่ต่างๆ ท่านควรที่จะพิจาราณาดูด้วยว่าควรปฎิบัติอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ห้องที่มีการประชุม หรือร้านอาหาร ควรจะระมัดระวังในเรื่องการเปิดเสียงดัง แต่ถ้าหากมีความจำเป็นควรใส่ฟังหูฟัง เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
  3. ไม่ควรนำวิทยุตั้งบนโต๊ะอาหารในร้านอาหาร ถ้าจำเป็นให้ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย
  4. ควรแต่งการสุภาพและพกพาวิทยุสื่อสารโดยมิดชิด
  5. การเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย ควรละเว้นการแต่งกายไม่สุภาพ
  6. ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบใบอนุญาติ ต้องให้ความร่วมมือด้วยอย่างดี ไม่พูดจาหยาบคายหรือยียวน จะทำให้เกิดเรื่องเกินความจำเป็น

 

ถ้าหากท่านสามารถปฎิบัติ ได้ตามอย่าง 6 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นได้ ปัญหาต่างๆหรือเหตุขัดข้อง จะไม่เกิดขึ้น และจะทำให้ภาพลักษณ์ของนักวิทยุสมัครเล่น เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น อีกข้อหนึ่งคือ การแอบแฝงเข้ามาเพื่อเอาใบอนุญาติในการใช้วิทยุสื่อสาร ไปเป็นการป้องกันในการใช้วิทยุสื่อสารที่ผิดดกฎหมาย หรือใช้วิทยุสื่อสารไม่เหมาะสม ถ้ามีการตรวจพบ จะมีการลงโทษ และจะทำให้เกิดความเสียแก่ส่วนรวม โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจและเฝ้าฟังอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น หากไม่อยากให้เกิดปัญหาในภายภาค ท่านควรปฎิบัติตามกฎระเบียบต่างๆอย่างเคร่งครัด

ขอขอบคุณบทความจาก : http://amr.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   พนันบอลออนไลน์