ชีวิตคนหูหนวกที่ต้องอาศัยเครื่องช่วยฟัง

ทุกวันนี้รอบตัวเราใช้ภาษาในการสื่อสาร ซึ่งคนหูหนวกมีภาษามือเป็นภาษาแม่ เวลาที่เราเห็นคนหูหนวกคุยกันมันเหมือนกับเขากำลังพูดภาษาต่างชาติเพราะเราฟังเขาไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ว่าเขากำลังพูดหรือต้องการอะไร

ดังนั้นคนหูหนวกเวลาอยู่สังคมข้างนอกเข้าจะรู้สึกประหม่า โดดเดียว รู้สึกมีความกดดันและนั้นต้องเป็นส่งที่เราทุกคนต้องคำนึงถึง ในปัจจุบันนี้จึงมีมูลนิธิเกี่ยวกับคนหูหนวกที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือคนหูหนวกในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร การเรียน การใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ เป็นต้น

คนหูหนวกเขาก็เหมือนคนปกตินั้นแหละที่จะต้องได้รับสิทธิต่างๆ จากทางสังคมเหมือนกับคนทั่วไป อีกอย่างถ้าผู้มีปัญหาทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าต้องการเครื่องช่วยฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะจัดหาให้ อีกอย่างทุกวันนี้พัฒนาการทางด้านการแพทย์ไปได้ไกลมาก

มีการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้คนหูหนวกสามารถใส่แล้วได้ยิน เขาจะมีการทำโครงการทุกๆ ปีที่จัดการผ่าตัดและหลังการผ่าตัดจะต้องมีการฟื้นฟูตามมาด้วยเพราะมันจะทำให้การผ่าตัดเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพวกเขาได้ยินแล้วก็จะทำให้เข้าใช้ชีวิตแบบปกติได้ ในมุมของคนที่ต้องการช่วยเหลือคนหูหนวก

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานก็ต้องมีความฝันสูงสุดก็คืออยากให้พวกเขาได้ยินและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคนปกติเหมือนคนหูดีได้ อีกอย่างสังคมก็ต้องให้โอกาสเพื่อให้คนพิการนั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เท่าเทียมกับคนในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

เมื่อเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความสุขใจแล้วก็สามารถที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ อีกอย่างถ้าพวกเข้ามีเครื่องช่วยฟังใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกคนที่อาจจะยังสามารถพอได้ยินอยู่ก็จะดีมาก เพราะจะได้ไม่ต้องใช้ภาษามือ การใช้ภาษามืออาจจะได้ใช้เฉพาะกับคนที่ไม่ได้ยินแบบถาวร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   พนันบอลออนไลน์