วิกฤติ คนไทยเริ่มไม่ไว้ใจความสะอาดในน้ำดื่ม!!

วิกฤติ คนไทยเริ่มไม่ไว้ใจความสะอาดในน้ำดื่ม!!

ถึงแม้โรงงานผลิตน้ำดื่มต่างๆ จะมีเทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่ม ติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงงานที่ดีมาแล้ว

น้ำดื่มที่เราผลิตออกมาอาจมีคุณภาพดีในระดับหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าพึงพอใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา แต่สิ่งเหล่านั้นอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มของกระทรวงสาธารณสุขได้ เพราะมีบางสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ปะปนมาด้วย นั่นก็คือ สี ความขุ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น

ซึ่งค่าความกระด้างต่างๆ ทั้งหมกนี้ที่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียอยู่ภายในน้ำอาจขาดการตรวจสอบอย่างละเอียดจึงก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่จนทำให้หลายคนแอนตี้น้ำดื่มขึ้นมาทันที

ตัวอย่างเช่น…

หากน้ำที่นำมาเข้าเครื่องกรองน้ำดื่มไม่มีคุณภาพดีพอ เช่น มีตะกอน มีค่าความกระด้างสูง มีคลอไรด์สูง มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ เนื่องจากได้รับการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ำดื่มไม่สะอาด และเป็นผลเสียต่อการดื่มน้ำของผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งนี้ ระบบเครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อที่คุณใช้อาจจะไม่สามารถกรองน้ำให้มีคุณภาพดีพอ เนื่องจากตัวระบบไม่ได้ติดตั้งระบบน้ำดื่มการแก้ปัญหาน้ำบางประเภทไว้ เช่น การที่มีปริมาณเหล็กในน้ำบาดาลสูง แล้วนำมาผ่านเครื่องกรองน้ำทั่วไปที่ไม่มีระบบกำจัดเหล็ก ก็จะไม่สามารถลดปริมาณเหล็กได้ หรือในกรณีของคลอไรด์ในน้ำของบางหน่วยที่ใกล้ทะเลจะมีความกร่อยหรือคลอไรด์สูงในบางห้วงเวลา ตลอดจนระบบเครื่องกรองน้ำดื่มไม่ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด เพราะส่วนใหญ่มักเลือกแก้ไขด้วยการปรนนิบัติบำรุงรักษาตามภายนอกเท่าที่จะทำได้ แต่แท้จริงแล้วควรต้องบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนสารกรองหรือไส้กรองที่หมดอายุการใช้งานด้วย

ทั้งนี้ นักธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่มอาจบอกว่า ก่อนผลิตน้ำดื่มขาย นำน้ำดื่มไปตรวจสอบเป็นที่เรียบแล้ว แต่บางทีคุณอาจมองข้ามจุดเก็บน้ำตัวอย่างเพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกวิธี เพราะเกิดปัญหาทำนองนี้บ่อยครั้ง ทั้งในเรื่องการใช้ขวดเก็บตัวอย่างน้ำโดยใช้ขวดสุรา ขวดน้ำหวาน โดยไม่ล้างทำความสะอาดให้ดีเสียก่อน เพราะอาจมีฝุ่นผงหรือสารตกค้างภายในขวด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุทำให้ตัวอย่างน้ำที่ส่งตรวจไม่ใช่ตัวแทนของตัวอย่างน้ำที่จะผลิตขึ้นมาจริง น้ำที่ผลิตออกมาจึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้

รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

                                                                                                 รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

วิธีเลือกเครื่องกรองน้ำ

  1. เริ่มจากการเลือกเครื่องกรองน้ำจากปริมาณน้ำที่ต้องการผลิต
  2. เลือกประเภทเครื่องกรองน้ำให้เหมาะกับสถานที่ที่จะกรองน้ำ เช่น น้ำประปา หรือน้ำบาดาล โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเขตตัวเมืองก็จะเป็นน้ำประปา ซึ่งน้ำประปามีการกรองมาก่อนแล้วจะทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อย ช่วยทำให้ยืดอายุของไส้กรองนานขึ้น แต่หากเป็นน้ำบาดาล ควรดูว่ามีความขุ่นหรือใส อาจจะต้องทำการวิเคราะห์จากสภาพน้ำว่ามีตะกอนมากน้อยแค่ไหน มีความเป็นกรดหรือด่างหรือไม่ ฯลฯ เพื่อจะได้เพิ่มสารกรอง ไส้กรอง จำพวกเรซิน ลงไปอย่างถูกต้อง

3เลือกเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพ โดยตัวเครื่องต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองในเรื่องของการผลิตทั้งกระบวนการของผลิตภัณฑ์ ทำให้เรามั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพสินค้า

  1. ระบบการกรองต้องมีความละเอียดสูง ควรเลือกการกรองละเอียด 0.1 ไมครอน หรือแบบ UF (Ultra Filtration)กรองได้ละเอียดที่ 0.01 ไมครอน เป็นระบบที่นิยมมากในปัจจุบัน และระบบที่ดีกว่า UF ก็คือระบบ NF (Nano Filtration) ระบบนี้ยิ่งมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีก และระบบสุดท้ายซึ่งเป็นระบบการกรองได้ความละเอียดมากที่สุดสำหรับน้ำดื่มในปัจจุบันก็คือเครื่องกรองน้ำระบบ RO ซึ่งเป็นระบบที่สามารถกรองได้เฉพาะน้ำบริสุทธิ์ 99.99% เทียบเท่าน้ำฝน สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
  2. เลือกใช้บริการห้างร้านหรือบริษัทที่มีการรับรองสินค้าแตกร้าว และการใช้งานด้านอื่นๆ เพื่อเวลานำสินค้ามาใช้แล้วเกิดปัญหาสินค้าที่อยู่ในประกันจะได้เครมได้ทันที
  3. หากต้องการเลือกซื้อสินค้าเครื่องกรองน้ำจากบริษัทที่ดี ต้องมีบริการติดตั้งให้ฟรี มีการเช็คคุณภาพน้ำตามระยะเวลา มีบริการการเปลี่ยนไส้กรองให้ เป็นต้น

ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการเลือกใช้เครื่องกรองน้ำที่ดีมีคุณภาพ เหมาะแก่การใช้งานของตัวเอง ทั้งนี้ อย่าหวังหาของถูกแต่คุณภาพปานกลาง เพราะน้ำที่ผลิตออกมาจะมีผลเสียระยะยาวทั้งต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค

ต่อมาเรามาเพิ่มดีกรีความรู้เรื่องการผลิตน้ำขายที่สะอาดและมีคุณภาพเพื่อออกจำหน่ายสู่ตลาดกันดีกว่า

ทั้งนี้ อย่าให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนว่า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำหรือการเปลี่ยนสารกรองไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาน้ำดื่มที่สะอาด แต่การตรวจวิเคราะห์น้ำทำเพื่อให้ทราบคุณภาพน้ำถือว่าเป็นการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่ม ทั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง ตลอดจน โรงงานผลิตน้ำดื่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องดูแลปรนนิบัติบำรุงเครื่องกรองน้ำโรงงานให้ดี มีการติดตั้งระบบโรงงานที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพดีเพียงพอที่จะดื่มได้ แต่ก่อนอื่นคุณต้องมีความเข้าใจในสิ่งต่อไปด้วย

1.ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำดื่มต้องเลือกใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี ผ่านเข้าระบบผลิตน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปา หรืออาจใช้น้ำบาดาล เพื่อให้น้ำมีคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของน้ำที่ใช้สำหรับดื่ม (เกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มกระทรวงสาธารณสุข) หากใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่ดีพอ เครื่องกรองน้ำจะต้องรับภาระหนักในการกรองหนักขึ้น ทำให้มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ และบางครั้งไม่สามารถผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้

  1. เครื่องผลิตน้ำดื่มทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำ ถังกรองน้ำ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นต้องมีการปรนนิบัติบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องผลิตน้ำดื่มต่างๆ และทำให้ผู้บริโภคได้รับน้ำดื่มมีคุณภาพที่ดี สะอาด และปลอดภัย
  2. เมื่อใช้ไส้กรองเซรามิก และใช้กรองไปได้ระยะหนึ่งจะเกิดการอุดตัน ผู้ใช้จะต้องถอดไส้กรองเซรามิกออกมาทำความสะอาด โดยใช้ฟองน้ำ แปรงขนอ่อน ทำความสะอาดไปในทิศทางเดียวกัน ขณะขัดให้เปิดน้ำประปาไหลผ่าน ให้ขัดจนกระทั่งไส้กรองสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกอุดตัน หากมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในระบบกรองน้ำ อาจต้องนำไส้กรองเซรามิกไปต้มในน้ำเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วจึงนำเข้าไปติดตั้งในเครื่องกรอง เพื่อให้สามารถใช้ได้ตามปกติพร้อมทั้งได้น้ำที่สะอาดด้วย
  3. เครื่องผลิตน้ำทุกชนิด เมื่อใช้ผลิตน้ำต้องรู้จักบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้เครื่องผลิตน้ำดื่มได้ระยะยาว ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องเสียเงินซ่อมบำรุงอีกด้วย

เพราะฉะนั้น การบำรุงรักษาเครื่องไม้ เครื่องมือในการผลิตน้ำดื่มก็ถือว่า เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อออกจำหน่ายสู่ผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ หากเกิดกรณีน้ำดื่มที่ผลิตส่งออกจำหน่ายไม่ดีพอ ผลลัพธ์ตอบกลับอาจทำให้ธุรกิจน้ำดื่มของคุณต้องล้มทั้งยืนได้

ต่อมามีคำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มขายอย่างเต็มตัว ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้น หรือกำลังเริ่มต้น หรือเริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่ใช้รายใหญ่พอที่ผู้บริโภคจะนิยมน้ำดื่มและจดจำแบรนด์ของคุณมากพอ ดังนั้น เรามาเปลี่ยนแปลงระบบโรงงานน้ำดื่มของตัวเองให้ได้มาตรฐานระดับสูงด้วย 3 เคล็ดลับดังนี้

เริ่มต้นติดตั้งระบบน้ำดื่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มให้มีระบบจัดการน้ำที่ถูกต้อง ในส่วนนี้อาจจะต้องยืมมือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วย
  1. เลือกพื้นที่การทำโรงงานน้ำดื่มที่ปราศจากแหล่งสกปรก เช่น ห้ามอยู่ใกล้โรงงานผ่าขยะ โรงงานผลิตสินค้าเกี่ยวกับเคมี หรือใกล้สถานที่ที่มีสิ่งปฏิกูลไม่ดี เพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเจือปนอยู่ในน้ำดื่มที่คุณต้องการผลิต
  2. เลือกใช้เครื่องไม้ เครื่องมือในการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพ มีตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐาน ที่สำคัญต้องเลือกใช้บริการกับทางร้านที่น่าไว้ใจ และมีความน่าเชื่อถือในแวดวงธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม

เมื่อคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง อยากได้ทั้งสินค้าดีราคาถูก อยากได้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมีความเก่งจริงๆ ความต้องการเหล่านี้มีอยู่ที่นี่ บริษัทที.วอเตอร์เทค จำกัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานดีเยี่ยม ราคาถูก ราคาไม่แพง มีทั้งสินค้ามือหนึ่ง สินค้ามือสอง เหมาะสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดกลาง และโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มขนาดใหญ่

ตลอดจน ทางเรามีบริการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มทั่วประเทศ รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ให้คำปรึกษาเรื่องแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม วิธีการผลิตน้ำดื่ม ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม แผนการผลิตน้ำดื่มขายและบริการขอเลขหมาย อ.ย ไม่ว่าการทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทางเรายินดีให้บริการงานติดตั้ง แก้ไขระบบน้ำดื่ม ตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลอดจนหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ

 และขอย้ำ!! ราคาเครื่องผลิตน้ำดื่มย่อมเยา เครื่องผลิตน้ำดื่มไม่แพง ตลอดจนออกแบบติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาโรงงานผลิตน้ำดื่มทั้งในเรื่อง แผนการลงทุน ลงทุนเท่าไหร่ ทำน้ำดื่มขายดีไหม ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่ม วิธีผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด บรรจุถัง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำดื่มอุตสาหกรรม ระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบ R.O เครื่องกรองน้ำ ro 6000 ลิตร เครื่องกรองน้ำโรงงานราคาถูก ราคาเครื่องผลิตน้ำดื่มขาย รับรองคุณภาพที่ทำให้คุณลูกค้าทุกท่านต้องประทับใจ

และยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ถังกรองสแตนเลส 6-60 นิ้ว  ถังกรองสแตนเลส 12 นิ้ว ถังกรองสแตนเลส 16 นิ้ว ถังกรองเซรามิก เครื่องบรรจุน้ำถัง เครื่องบรรจุน้ำถ้วย เครื่องล้างถังภายนอก เครื่องล้างถังภายใน เป็นต้น อีกทั้ง ทางบริษัทยินดีรับสั่งทำสินค้าตามขนาดที่ลูกค้าต้องการแบบพิเศษ

สนใจเข้ามาปรึกษาก่อนได้… ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ ช่างผู้ชำนาญการ มากประสบการณ์คอยให้คำแนะนำเกี่ยวการผลิตน้ำดื่มขายทุกกรณี

ที่อยู่บริษัท ทีวอเตอร์แทค จำกัด : 1231/2 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10510

และสาขาคลองสามวา 40/914 ถนน ไทยรามัญ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทร : 02-009- 1978

โทร : 088-941- 7826

Line : @teewatertech

Web : https://teewatertechs.com/

ทางเราบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง (ฟรี)

ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง และรับติดตั้งระบบน้ำดื่ม

ให้บริการออกแบบจำหน่ายติดตั้ง โรงงานผลิตน้ำดื่มระบบ RO UV OZONE

สำหรับผลิตน้ำขวดบรรจุ มีคุณภาพ มาตรฐาน อย.

– ภาคอีสานและภาคกลางส่งผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101- 4 ,

090-2628646 , 087-6426039

– ภาคเหนือส่งผ่านบริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท

– ภาคใต้ส่งผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   พนันบอลออนไลน์