ระบบ LAN คืออะไร รู้กันหรือยัง

LAN ที่เราใช้เรียกกันนั้นย่อมาจากคำว่า “Local Area Network” ซึ่งหมายถึง ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันในระยะจำกัด ยกตัวอย่าง ภายห้องเรียน หรือภายในอาคารสำนักงาน โดยจะเป็นพื้นที่เดียวกัน ที่จะสามารถเชื่อมโยงสายแลนให้ถึงกันได้โดยตรง และปกติแล้วก็จะใช้สายเคเบิ้ล หรือ “สายแลน” เป็นตัวกลางเชื่อมต่อ เราจึงเห็นว่ามีบริการรับเดินสายแลน ซึ่งจะจ้างรับเดินสายแลน หรือเดินสายเองก็ได้ ส่วนอัตราความเร็วของการรับส่งข้อมูลผ่าน “LAN” จะอยู่ช่วง 10 ถึง 1000 Mb ความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็กับสื่อกลางสายนำส่งข้อมูล

ระบบ Lan มีด้วยกัน 3 รูปแบบ

1. Bus รับส่งข้อมูลโดยมีความเร็ว 10 ถึง 100 Mb เชื่อมต่อกันบนสายแลนเส้นเดียวกัน จะใช้ T-Connector เป็นตัวแปลงสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน แล้วจึงจะนำเข้าสู่ระบบคอมฯ และ Terminator ปิดหัวท้ายของสายในระบบเครือข่ายเพื่อดูดซับข้อมูลไม่ให้เกิดการสะท้อนกลับของสัญญาณ

รับเดินสายแลน

2. Star เป็นระบบเชื่อมต่อแบบรวมศูนย์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในระบบจะใช้สายแลนเชื่อมต่อไว้ที่ตัว Hub หรือ Switch ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางทำหน้าที่กระจายข้อมูล ข้อดีการเชื่อมต่อแบบนี้ คือ หากว่าสายแลนเส้นใดเส้นหนึ่งขาดจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบ แต่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ก็ยังสามารถใช้งานได้ปรกติ แต่หาก Hub หรือ Switch เสียก็ส่งผลให้ระบบทั้งระบบไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมด

3. Ring เป็นระบบส่งข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งระบบนี้ใช้เครื่อง Server หรือ Switch เพื่อใช้ในการปล่อย Token ตรวจสอบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่อยู่ในระบบ ต้องการส่งข้อมูลหรือไม่และหากว่าในระหว่างที่มีเครื่องกำลังส่งข้อมูลอยู่นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่ต้องการส่งข้อมูลเหมือนกัน เครื่องนั้นต้องรอให้เครื่องที่กำลังส่งข้อมูลอยู่ ณ ขณะนั้น ส่งข้อมูลให้สำเร็จก่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   พนันบอลออนไลน์